Tilaaminen / Maksaminen Beställningar/Betalninger

Tilaukset ja maksut / Beställningar och betalninger

Tilaukset toimitetaan, kun sääolosuhteet sen sallivat eli silloin, kun pakkasvaurioiden todennäköisyys on ohitettu. Tämän vuoksi maan eri osien välillä voi toimitusajoilla olla eroavaisuuksia.

Toimitukset hoitaa DHL ja heidän yhteistyökumppaninsa.

TOIMITUSMAKSUT SUOMEEN

Toimituksiin lisätään pakkaus- ja postitusmaksu. Pakkausmaksu on 6 euroa ja postimaksu määräytyy painon mukaan – katso taulukko alla.

Pakkausmaksua ei peritä, kun tilauksen summa on yli 50 euroa! (Summa määräytyy todellisesta maksusta kaikki alennukset huomioonotettuina)

0-100 gram                36:- sek
101-250 gram            60:-
251-500 gram            92:-
501-1000 gram          162:-
1001-2000 gram        237:-

EU:n ulkopuolelle toimitettaessa tullimaksu.

Lähetyskustannukset laskettu laatikolle, minkä pituus maksimissaan 60 cm, jossa laatikon pituuus+leveys+korkeus yhteensä max. 90 cm.

laskutus?????????????????????????????maksumuistutus???????

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beställningar levereras när risken för att lökarna och knölarna skall utsättas för frost under transporten bedöms vara över. Datum för utleverans till olika landsdelar kan därför skilja sig åt.

All leverans sker med DHL och till deras service-ställen.

LEVERANSKOSTNADER TILL FINLAND

Till all leverans läggs fraktkostnader enligt vikt av postorder (titta tabellen nedanpå) och förpackningsavgift för 6 euro för leverans under värde av 50 euro. (Beställningens värde räknas efter verklig kostnad)

Max 0-100 gram                36:- sek
Max 101-250 gram            60:-
Max 251-500 gram            92:-
Max 501-1000 gram          162:-
Max 1001-2000 gram        237:-

För territorier utanför EU kan tullkostnader tillkomma.

Ovanstående fraktkostnader inom Europa gäller om sändningen får plats i en låda med max längd 600 mm alternativt där Längd+bredd+tjocklek är max 900 mm.

Fakturering sker gentemot 10 dagars betalningsfrist. I vissa fall kan förskottsbetalning krävas. OBS! Fakturering sker av Skandinaviska Dryckeshuset AB!!!

Vid betalningspåminnelse kommer en ordinarie kostnad om 60:- att tas ut.