Kasvuvyöhykkeet / Härdighetszoner

Kasvuvyöhykkeet / Härdighetszoner

Pohjois-Amerikassa on jaettu manner eri vyöhykkeisiin talven alimman lämpötilan mukaan. Näin on tehty myös suuressa osassa Eurooppaa. Tämän alimpaan lämpötilaan perustuvan järjestelmän nimi on USDA. Koska sipulimme ja juurakkomme tulevat pääasiassa Alankomaista, jossa tätä järjestelmää käytetään, noudatamme samaa järjestelmää.

Alla olevasta kartasta ja taulukosta näet, että Suomen kasvuolosuhteet ovat USDA-vyöhykkeiden 3-6 mukaiset. Tämä on siis eri kuin Suomen oma kasvuvyöhykejärjestelmä! (Esim. Salo sijaitsee USDA-vyöhykkeellä 6a, mutta Suomen kasvuvyöhykkeellä 1b.)

Mitään kasvuvyöhykejärjestelmää ei voi noudattaa orjallisesti vaan paikalliset olosuhteet ja esim. pienilmasto vaikuttavat suuresti. Suuri merkitys on roudan syvyydellä, lumen määrällä ja miten olet talvisuojannut kasvit. Esim. dahlioiden ja gladiolusten juurakot eivät kestä pakkasta ja siksi ne on kaivettava kasvukauden päättyessä ylös ja vietävä talvisäilöön kellariin.

Vyöhyke  alin noin-lämpötila Celsius-asteissa
1a
1b
2a
2b
3a      -40
3b      -38
4a      -36
4b      -35
5a      -33
5b      -30
6a      -30
6b      -28
7a      -27
7b      -26
8a      -24
8b      -22
9a
9b
10a

winterhardheidszones-kaart-1

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

I Nordamerika har man delat in kontinenten i olika zoner beroende på vilken temperatur man kan förvänta sig som lägst under vintern i genomsnitt. Denna indelning har också anammats i stora delar av Europa. Eftersom våra lökar och knölar huvudsakligen kommer från Nederländerna där man använder systemet och anger härdigheten enligt den, så vill vi gärna anamma det även här. Nedan finner du tabellen. Detta system benämns USDA och ni kommer att hitta zon-indelning enligt USDA för vissa växtgrupper i översikten för grupperna.

Man kan inte slaviskt följa angivna värden eftersom det också har med lokala förhållanden att göra, om frost når ner till knölarna, hur knölarna är täckta etc. Ett exempel är att man anger att Dahlia är härdig i zon 8-10, men Dahlior tål inte att frost når ner till knölarna vilket gör att man i regel gräver upp knölarna och vinterförvarar dom frostfritt. Samma gäller t.ex. Gladiolus. Kom också ihåg att det skiljer mellan olika arter / hybrider inom en grupp. Vissa liljor tål en hel del kyla medan andra är mer värmekrävande. Det är nog bra att man går efter den zon som anger den högsta temperaturen som krav. Men man kan självfallet experimentera om man bara är införstådd med att resultatet kan bli negativt.

Zon   ca.  i Celsius
1a
1b
2a
2b
3a   -40
3b   -38
4a   -36
4b   -35
5a   -33
5b   -30
6a   -30
6b   -28
7a   -27
7b   -26
8a   -24
8b   -22
9a
9b
10a

winterhardheidszones-kaart-1