Härdighetszoner

I Nordamerika har man delat in kontinenten i olika zoner beroende på vilken temperatur man kan förvänta sig som lägst under vintern i genomsnitt. Denna indelning har också anammats i stora delar av Europa. Eftersom våra lökar och knölar huvudsakligen kommer från Nederländerna där man använder systemet och anger härdigheten enligt den, så vill vi gärna anamma det även här. Nedan finner du tabellen. Eftersom man i USA använder Fahrenheit och inte Celsius och delar in zonerna i jämna avstånd i Fahrenheit blir temperaturangivelserna i Celsius ojämna vid direkt omräkning. Detta system benämns USDA och ni kommer att hitta zon-indelning enligt USDA för vissa växtgrupper i översikten för grupperna.

Man kan inte slaviskt följa angivna värden eftersom det också har med lokala förhållanden att göra, om frost når ner till knölarna, hur knölarna är täckta etc. Ett exempel är att man anger att Dahlia är härdig i zon 8-10, men Dahlior tål inte att frost når ner till knölarna vilket gör att man i regel gräver upp knölarna och vinterförvarar dom frostfritt. Samma gäller t.ex. Gladiolus. Kom också ihåg att det skiljer mellan olika arter / hybrider inom en grupp. Vissa liljor tål en hel del kyla medan andra är mer värmekrävande. Det är nog bra att man går efter den zon som anger den högsta temperaturen som krav. Men man kan självfallet experimentera om man bara är införstådd med att resultatet kan bli negativt.

Zon        Från          Till
1a                  < -53,9
1b          -51,1         -53,9
2a          -42,8         -51,1
2b          -40,0         -42,8
3a          -37,2         -40,0
3b          -34,4         -37,2
4a          -31,7         -34,4
4b          -28,9         -31,7
5a          -26,1         -28,9
5b          -23,3         -23,3
6a          -20,6         -23,3
6b          -17,8         -20,6
7a          -15,0         -17,8
7b          -12,2         -15,0
8a            -9,4         -12,2
8b            -6,7          -9,4
9a            -3,9          -6,7
9b            -1,1          -3,9
10a          -1,1          +1,7
10b          +1,7         +4,4
11a          +4,4         +7,2
11b          +7,2         +10,0
12a         +10,0        +12,8
12b                  >+12,8

Om ni går in på smhi:s hemsida www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normaldygnets-minimitemperaturs-medelvarde-i-januari-1.4034  så kommer det upp en karta som visar den lägsta medeltemperaturen i hela Sverige för olika områden.

För Sverige så har Riksförbundet Svensk Trädgård en egen karta som delar in Sverige i olika zoner. För att se denna var vänlig och gå in på deras hemsida för att se kartan och för att få mer information. De zoner som anges där får inte förväxlas med ovanstående utan är två olika system.

winterhardheidszones-kaart-1