Aerangis

Aerangis är en familj av orkideer som växer på uppemot 2000 meters höjd, men även ner till havsnivå. Utbredningsområdet sträcker sig från Sri Lanka ( 1 art) och med resterande arter (ca. 60 st.) i Afrika inkluderande även Madagaskar.
De allra flesta blommorna är vita och de föredrar en skuggig och fuktig omgivning.

1 produkt