Acis (Amaryllidacae)

Dessa växter har ett begränsat utbredningsområde, från sydvästra till sydöstra Europa, men även i nordvästra Afrika.
Det är lökväxter och som växer i flera år. Den härdigaste av de ca. 10 arterna är Acis autumnalis, som har odlats här sedan 1800-talet. De övriga övervintrar bara under varmare vintrar och med optimala övervintringsmöjligheter avseende läge och dränering.
Tidigare ingick Acis-släktet i Leucojum (snöklockor) men på sistone har de fått bilda ett eget släkte.
Levereras endast under hösten.

1 produkt