Arisarum / Höst

Det centrala utbredningsområdet för detta släkte är medelhavsområdet. Därifrån finns de västerut på öar i atlanten och österut genom Mindre Asien till Kaukasusbergen. Det är mindre växter, upp till maximalt 40 cm.

1 produkt