Asarum / Hasselörtsväxter

Hasselörtssläktet finns utbrett på det norra halvklotet med flest arter i Asien, ett fåtal i N-Amerika samt en art i Europa. De vill gärna ha lätt fuktig jord och på skuggigt läge, t.ex. under träd, företrädesvis lövträd, och buskar.

1 produkt