Corydalis / Nunneört / Höst

Man känner till ungefär 200 till 500 olika sorters Corydalis, beroende på taxonomerna. De har ett tämligen ovanligt utseende vilket också kan märkas i namnet Corydalis som betyder ”krönt lärka” vilket antyder att blomman skulle likna tofsen på en lärka. Växterna kommer ursprungligen från skogsmiljö vilket gör att de klarar sig bra i halvskugga till sol. Deras utbredning omfattar det norra halvklotet men även i bergsområden i östra Afrika. Allra flest arter finner man i östra Asien.

USDA 4a – 8b

Visar alla 7 resultat