Gynandriris

Gynandriris har ofta fått släktnamnet Moraea på latin. Dess huvudutbredning är i sydligaste Afrika, med ca. 120 arter. Ett tjugotal arter finns i tropiska Afrtika medan endast 2 arter förekommer i Medelhavsområdet och Mellersta Östern.

1 produkt