Tulipa / Tulpaner

Det finns inte så mycket att säga om tulpaner då de är kanske de allra mest välkända blommorna ihop med rosor. Det finns tusentals olika framodlade sorter, men man odlar även vissa arter i sin ursprungsform. Arten Tulipa gesneriana har spelat den allra viktigaste rollen när det gäller framodlingen av olika varianter. Detta tog sin början i slutet på 1700-talet när man noterade de första tulpanerna i Leiden i Holland. Därefter tog det fart där tulpaner efterfrågades i allt högre grad och där man till slut betalade fantasisummor för olika lökar. Det slutade med vad man närmast kan kalla för en börskrasch och ruinerade familjer. Holland har emellertid fortsatt att vara centrum för handeln med tulpaner (och med många andra växter) och det kommer nya varianter varje år därifrån. Ursprungsområdet för de olika arterna är från södra Europa över Mindre Asien bort till nordvästra Kina. Tulpaner delas in i olika grupper, beroende på olika egenskaper.

 1. Enkla tidiga tulpaner.Dessa blommar förhållandevis tidigt och har en bägarformad blomma. De har en mellanhöjd, oftast mellan 20 och 40 cm.
 2. Dubbla tidiga tulpaner. Dessa har dubbla lager av kalkblad vilket ger dom ett fylligare utseende. Blommar i april-maj. Även här är höjden oftast mellan 20 och 40 cm
 3. Triumftulpaner. Dessa är högre och är ofta uppåt 50-60 cm höga, men kan också vara lägre. De anses vara en korsning mellan tidig enkel och dubbel tulpan.
 4. Darwintulpaner. Har en enkel blomma som är oval i formen. Kan ofta bli uppemot 70-80 cm, men även något längre. De har starka stabila stjälkar. Dessa återkommer ofta nästa år. Anses vara en korsning mellan Darwintulpan och tulpanen fosteriana.
 5. Enkla sena tulpaner. Blommar i maj och höjden är ca. 40-70 cm, i vissa fall även högre. Blommorna är enkla.
 6. Dubbla sena tulpaner. Även dessa blommar i maj. Höjd mellan 30 till 60 cm. Dessa har dubbla lager av kalkblad som dubbel tidig tulpan. Höjd mellan 35-60 cm.
 7. Lilijetulpaner. Tulpaner som är liljeliknande i sitt utseende, med eleganta långsträckta blommor. Höjd 30-70 cm. Kan blomma in i juni. Vill ofta ha ett avskärmat läge då stjälken kan vara instabil.
 8. Viridifloratulpaner. Ett kännetecken är att kalkbladen har gröna strimmor. Blommar maj till juni. Höjd 30-60 cm.
 9. Franstulpaner. Kännetecknande är att blomman har fransiga kanter, antingen i samma färg eller där kanten har fått en avvikande färg. Kan vara både enkel och dubbel. Höjd 30-60 cm. Blommar i maj-juni.
 10. Papegojtulpaner. Kronblad som  ojämna i formen och är både fransiga och buckliga. Bladen är enkla. Höjd mellan 40 och 60 cm och blommar oftast i maj men kan sträcka sig in i juni.
 11. Kaufmanniatulpaner. Härstammar i mycket från den vilda formen kaufmannia som har gett upphov till många korsningar. Den benämns Näckrostulpan. Låga blommor med höjd ca. 15-25 cm.
 12. Fosterianatulpaner.Här förekommer tulpaner som har sitt urspriung i korsningar mellan denna vilda tulpanen fosteriana och andra tulpaner eller korsningar. Finns från de lägsta med en höjd av 20 cm upp till i vissa fall 50 cm. Kejsartulpan är namnet på gruppen medan ursprunget benämns Eldtulpan.
 13. Grigiitulpaner. Härstammar från den vilda tulpanen Tulipa greigii och som har gett upphov till flera olika former av korsningar och hybrider. Blomman är oftast stor i förhållande till hur hög tulpanen blir. 20-30 cm är dess höjd och blommar ofta redan i april. Gruppen kallas ofta för Påfågelstulpan, medan Tulipa greigii benämns Strimtulpan.
 14. Mångblommiga tulpaner. Dessa tulpaner har tillkommit på senare tid och tas inte alltid upp som en egen grupp. Det mest kännetecknande är att de har flera blommor på samma stjälk.
 15. Botaniska tulpaner. Här finner man tulpaner som är rena arter eller olika direkt hybrider från dessa arterna. Oftast småväxta sorter. 10-25 cm.
  OBS! Tulpaner levereras endast under hösten

Visar 1–12 av 218 resultat