Aruncus / Plymspirea

Denna familj förekommer i Asien, Europa och Nordamerika. De är härdiga och förekommer ofta som trädgårdsväxter. Antalet arter är svårt att exakt definiera men det rör sig om upp till 6 stycken.

USDA 3-7

Levereras under april-maj.

1 produkt