Babiana / Irisväxter

Släktet förekommer till allra största delen i allra sydligaste Afrika men förekommer även i länder som gränsar till Sydafrika. Det finns ett 80-tal arter.

USDA 9-11 men om man försöker övervintra dom i Sverige i trädgården så bör de täckas över.

Levereras under april-maj.

1 produkt