Bessera /Koralldroppe

Bessera vill gärna planteras på en solrik plats. Tål däremot inte frost utan skall övervintras frostfritt.

USDA 10-11

Levereras under april-maj.

1 produkt