Calochortus / Prärielilja

Calochortus är ingen växt som man träffar på så ofta i Sverige. Släktet finns i västra N-Amerika ner till mellanamerika. Detta visar att det egentligen inte är en växt för det svenska klimatet.

Man har emellertid erhållit goda resultat om växten får växa i lerjord, vilket den även gör i naturen. En hel del lyckas emellertid med mer sandjord, som gör att växterna inte står i fukt.

Vattning utomhus skall ske så att växten erhåller ca 2-3cm per vecka. Det inkluderar naturligt regn. Övervattning sker lätt då det i många fall är växter som växer i torrt klimat, så dessa växter passar bra under torra somrar.

I vårt klimat bör växterna stå i fullt solsken alternativt halvskugga.

Då en hel del av arterna är bergsarter kan ett icke uppvärmt växthus vara optimalt under våren. Nätter med minusgrader men varma dagar.

Detta är ingen växt som kan stå ute om vintern utan man får försöka få den till att övervintra inomhus i lägre temperaturer. I zon 1 och 2 skulle det emellertid kunna lyckas under optimala förhållanden (svenska zoner).

Levereras under april-maj.

1 produkt