Dracunculus / Drakkalla / Vår

Detta är ett släkte som endast omfattar 3 arter. Dracunculus vulgaris förekommer vid Medcelhavet, Madeira och Kanarieöarna, där de växer på klippiga sluttningar. Trots sin sydliga utbredning så klarar den vintrar i södra Sverige.

Levereras under april till maj samt september till november.

1 produkt