Hepatica / Blåsippor / Vår

Blåsippan är en välkänd växt i Sverige och kan hittas naturligt här. Fridlyst i vissa områden.

Levereras under april till maj. Under hösten september till november.

1 produkt