Lupinus / Lupin

Växter inom Lupinsläktet har använts som mat i tusentals år. I Medelhavsregionen under ca. 3000 år men i Anderna i ca. 6000 år. Det är deras frön som man har ätit men de måste behandlas innan de äts eftersom de annars har en bitterhet som inte uppskattas. Släktets utbredning är huvudsakligen i Syd- och Mellanamerika men även i runt om Medelhavet. Det finns ca. 200 olika arter. Naturligt finns de inte i Norden men de har spridit sig från trädgårdar och anses nu ofta vara oönskade växter i vår natur, då de tränger undan inhemska ängsblommor från deras växtplatser. I t.ex. Norge har man övervägt att förbjuda import av dessa växter. Lupin tros ofta vara inhemsk och många uppskattar deras blomning på senvåren.

Levereras under april och maj.

Visar alla 2 resultat