Lysimachia / Lysingar

Dessa växter vill allra helst ha en konstant fuktig jord och vill stå i sol eller halvskugga. De är en viktig del av den fuktigare sommarträdgården. Släktets huvudutbredningsområde är Kina där ca. 80% av arterna finns. För övrigt finns de på norra halvklotet, både i tropiskt och subtropiskt klimat, såväl som i Europa som i Australien, Sydamerika och Afrika. De europeiska arterna klarar sig bra i nordiska förhållanden.

USDA 4-8

Levereras under april och maj.

1 produkt