Mirabilis / Underblomsväxter

En rolig sak med Mirabilsis jalapa är att det kan förekomma blommor med olika färger på samma planta. Ursprunget för denna växt är N- och Centralamerika men samtidigt påstås att de första växterna kom från Anderna i Peru 1540. De klarar inte den svenska vintern, utan knölarna skall förvaras frostfritt.

Levereras under april och maj.

1 produkt