Phlox / Floxar

Dessa växter är välkända för de flesta trädgårdsentusiasterna. De tål våra vintrar väl då deras naturliga utbredningsområde är N-Amerika och nördöstra Asien. I sitt naturliga område växer de 60-tal arterna i allt från alpin tundra till skog och prärie. De trivs bäst i fullt solsken och humusrik jord.

USDA 4-8

Levereras i april och maj.

Visar alla 8 resultat