När börjar leveranserna?

Leveranserna ut till våra kunder börjar någon gång de 2 första veckorna i april ett normalt år. Men det beror mycket på väderleken, eftersom det inte får vara för kallt när leveranserna sker. Vi försöker anpassa detta efter de olika landsändarna pga. detta.

Höstleveranserna börjar normalt i månadsskiftet augusti – september men de kan även vara senare. Ett exempel är hösten 2012, då den regniga sommaren gjorde att man inte fick upp lökarna ur jorden normalt utan betydligt senare, vilket gjorde att vi inte fick leveranser förrän i mitten på september.

Vi hoppas emellertid att varje år skall bli ett normalt år och att vi kan motsvara era förväntningar.