Om Nyheder

Om det står NYHET alternativt NYHETER framför en grupp växter betyder det att det är en nyhet på denna sida, men kan i vissa fall även vara en växt som har återvänt efter något eller några års frånvaro. Vi har inte märkt de nya växterna med ordet nyhet utan det framgår inte direkt vilka dessa är.