Villkor

Leveransbestämmelser
Leverans sker med hänsyn tagen till väderleken för att undvika att produkterna utsätts för frost.

Reklamation
Eventuella fel på produkt pga. påverkan vid sändning eller dålig produkt skall göras inom 14 dagar från mottagandet. Du är förpliktad att ange på vilket sätt produkten är skadad.
Betalning
Betalning sker mot faktura som sändes med leverans eller separat.

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt enligt lagen

1. 14 dagars ångerrätt
Köp gjorda över telefon eller Internet har 14 dagars ångerrätt enligt lag.
Ångerrätt gäller under 14 dagar efter det att leverans har skett. Skulle köpet ångras inom 14 dagar betalas fullt pris tillbaka.
För att ångerrätten skall gälla skall varan ha lämnats för tillbakasändande inom 14 dagar från mottagandet.
För att ångerrätten skall gälla skall varan vara i samma skick som när den sändes till köparen. Om varan inte är i samma skick pga. att mottagaren har gjort något fel, kan köpet inte hävas.

Kostnaden för att sända tillbaka en vara påligger köparen.

Återbetalning av erlagd betalning görs inom 30 dagar efter erhållande av returnerad vara i originalskick.

2. Hur du returnerar varan

Det finns 2 sätt att göra det på:

  • Modtag ej varan.Vi vore tacksamma om ni samtidigt gör utlämningsstället uppmärksamma på att varan skall sändas tillbaka.
  • Modtag varan men återsänd den snarast möjligt. Var vänlig och lägg i faktura eller kopia därav i sändningen så att vi lättare kan identifiera den.ALLA RETURER SÄNDES AV KÖPAREN PÅ KÖPARENS BEKOSTNAD!

3. Förpackning
Alla varor som returneras skall vara ändamålsenligt förpackade. Om varan skadas pga. dålig förpackning, kan återbetalning hållas tillbaka.

4. Frågor
Om ni har frågor eller undrar över något kan ni skicka e-mail eller ringa till 040-404840